Fabrika Proje Çizimi

Fabrika Proje Çizimi

Uzun ve yoğun çalışmalarla gerçekleştirilen fabrika proje çizimi oldukça önemlidir. Profesyonel inşaat mühendislerinden oluşan kadro tarafından gerçekleştirildiği bilinen bir gerçektir. Çünkü bir fabrika binası projesi oldukça hassasiyet gerektirmektedir. İnce detaylara dikkat edilmediği taktirde büyük hasarlara ve zarara sebebiyet vermektedir. Ayrıca fabrika projeleri açısından en ufak risk hayati sonuçlara da sebep olabilir.

Fabrika Binası Projeleri 

Önemli detayları barındıran fabrika binası projeleri yüksek mimarlar tarafından hazırlanmaktadır. Binanın ruhsat alması için öncelikle yapının uzman bir mimar tarafından projeye dökülmesi gerekmektedir. Bu proje ilgili makamlara sunularak izin alınmaktadır. Aksi halde projeye izin verilmemektedir. Bununla birlikte bina için ruhsat verilmez.

Fabrika binası için proje hazırlanması neden gereklidir? Öncelikle binanın kurulacağı alana uygunluk sağlayıp sağlamayacağı genel çerçevede gözlenmelidir. Fabrikalar oldukça geniş yapılardır. Üretim sağladığı için projeye dökülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bir fabrika binasının hangi malzemeden yapılması gerektiği yaşanan bölgenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Fabrikanın hangi malzemeyi ürettiği de bu konuda önem taşır. Projeye dökülen bir fabrika inşası sayesinde riskler ortadan kalkmaktadır.

Fabrika Projesi Hazırlama 

Kusursuz bir fabrika projesi için öncelikle profesyonellerle irtibata geçmek gerekmektedir. İkinci aşamada fabrika projesi hazırlama hızlı bir şekilde gerçekleşmelidir. Projenin hızla bitirilip inşaatın tamamlanması hemen kara geçişi sağlamaktadır. Uzun süre inşaat aşamasında olan bir fabrika kar etmediği gibi zarara uğramaya başlayacaktır. Fabrika projelerinin yatırım bedelleri oldukça yüksektir. Bu sebeple oldukça büyük öneme sahiptir.

Fabrikaların inşaat maliyeti yüksek rakamlardan oluşmaktadır. Bu sebeple fabrika projesi çizimi ne kadar hızlı olursa o kadar az zarar edilmektedir. Ayrıca fabrika projeleri kolay kurulabilen detaylardan oluşmalıdır. Her kesit ve ayrıntı proje maliyetini artırmaktan başka bir işlev görmeyecektir.

Fabrika Mimari Proje Örnekleri 

Fabrika proje örnekleri oldukça farklı statik çerçevede ele alınmaktadır. Bu noktada prefabrik mimari proje örneğinden bahsetmek gerekmektedir. Fabrika projesi hazırlanmadan önce fabrika mimari proje örnekleri incelenmektedir. Bu örneklerden yola çıkılarak plan kurulmaktadır. Alanın çizimi aşamasında öncelikle fabrika sahibinin beklentileri dikkate alınmaktadır. Daha sonra mevzuatta belirtilen kurallar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalardan geçildikten sonra mimari projeye geçiş yapılır.

Tüm mimari proje örnekleri bu çerçeveye dikkat edilerek hazırlanır. Detaylar ve gereksiz ayrıntılar, fabrika mimari proje hazırlama aşamasında yok edilir. Çatı projeleri genellikle çelik olarak projeye sokulmaktadır. Ancak son dönemlerde birçok mimari proje prefabrik nitelikte üretilmiştir. Bu noktanın belirleyici unsurlarına dikkat edilmektedir.

Fabrika Havalandırma Projesi 

Herhangi bir fabrika binası için havalandırma projesi hazırlanmak zorundadır. Peki fabrika havalandırma projesi neden gereklidir? Fabrikalar yoğun üretimin gerçekleştiği alanlardır. Özellikle sanayi ve kimya fabrikaları için havalandırma projesi hazırlamak zorunluluktur. Aksi taktirde hayati risk içermektedir. Uzun süre havasız kalan çalışanlarda çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir.

Fabrika havalandırması yasal olarak da zorunludur. Bununla birlikte taslağa dökülmüş olan projenin yetkili makamlara sunularak onay alınması gerekmektedir. Aksi halde fabrika ruhsat alamaz. Fabrika havalandırma projesi fabrika içi verimliliği de artırmaktadır. İyi ve profesyonel çerçevede hazırlanmış olan bir proje uzun süreçte büyük katkılar sağlamaktadır. Projenin hazırlanması aşamasında fabrikanın büyüklüğü, çeşidi gibi etmenler dikkate alınmaktadır. Proje bu detaylara dikkat edilerek hazırlanmaktadır.

Fabrika Doğalgaz Projesi 

Verimi oldukça yüksek olan doğalgaz bugün pek çok fabrikada tercih edilmektedir. Bu sebeple yüksek mühendisler fabrika doğalgaz projesi çizimi yapmaktadır. Doğalgaz ile ısınmayı tercih eden fabrikalar kurulan bölgeye göre değerlendirilmektedir. Bölge doğalgaz için uygunluk göstermiyorsa proje kabul edilmemektedir.

Fabrikalarda lpg kullanımı ortada tamamen kalkmış bulunmaktadır. Isınma açısından farklı projeler değerlendirmeye alınmıştır. Bu noktada fabrika projesi dwg konusunda daha çok doğalgaz sistemi ön plana çıkıyor. Çünkü patlama riski en düşük olan projedir. Basınç oluşturmaz. Ekonomik kaybı en az olan yakıttır. Ayrıca sıcaklık uzun süreçte korunmaya devam eder. Bu gibi etmenler fabrika doğalgaz projesi seçimi için etken oluşturmaktadır.

Fabrika Aydınlatma Projesi 

Bir fabrika projesi autocad çizimi yalnızca taslaktan oluşamamaktadır. Fabrika içinde de her aşama projeye dökülmektedir. Fabrika içinde projeye dökülen unsurlardan biri de aydınlatma olarak bilir. Fabrikalar aydınlatmaya ihtiyaç duyan alanlardır. Ancak fabrika aydınlatma projesi belli detaylara dikkat edilerek oluşturulmalıdır.

Proje aşamasında detaylar büyük titizlikle incelenmektedir. Bu inceleme yüksem mühendisler tarafından yapılmaktadır. Doğru aydınlatma ile iş güvenliği sağlanmaktadır. Üretim hızında önemli artış sağlanmaktadır. Proje yetersiz aydınlatma ve titrek ışık ile hazırlanmamalıdır. Bu durum çalışanlarda psikolojik yorgunluğa sebep olur. Çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Projede ışığın niteliği ve niceliği detaylı olarak incelenmelidir. Çevredeki yüzey özellikleri dikkate alınmalıdır. Örneğin bir sanayi fabrikası proje aşamasında aydınlatmanın önemini dikkate almalıdır.

Fabrika Elektrik Projesi 

Fabrikaların üretim yapabilmesi için elektrik en büyük ihtiyaçtır. Bu sebeple fabrika elektrik projesi autocad çizimi dikkatle yapılmak zorundadır. En ufak bir hata büyük riskleri beraberinde getirebilir. Hayati risk ilk anlamda önem taşıyan konudur. Ayrıca üretim yapan bir fabrikanın bir saat durması mali anlamda çok büyük zararlara sebep olur. Bununla birlikte fabrika elektrik proje çizimi panoların tasarımını da kapsamaktadır.

Gerçekleştirilen tüm fabrika elektrik proje çizimleri yüksek mühendisler tarafından yapılır. Proje oldukça gereklidir. Özellikle fabrika topraklama projesi dikkate alınmak zorundadır. Topraklama noktasında fabrika elektrik projesi dwg çizimleri dikkate alınmaktadır. Bu durum fabrika inşasını risk faktörlerinden korumaktadır.

3D Harita