Fabrika Kurulum Projesi

ataköy escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort sohbet hattı sohbet hattı porno izle sex hikaye altyazılı porno

Belirli bir sanayi dalında fabrika kurabilmeniz için fabrika kurulum projesi hazırlamanız ve belirli aşamaları yerine getirmeniz gerekir. Kesin bir projeye başlamadan önce ekonomik, teknik ve finansal etütleri yapmanız önemlidir. Böylece, üretime başlamadan önce üretim sürecinin sonunda elde edeceğiniz sonuçları görebilme avantajına sahip olursunuz.

Fabrika Kurulum Aşamaları

Yeni bir fabrika kurabilmeniz için fabrika kurulum aşamaları olan 7 aşamayı göz önünde bulundurmalısınız.

1. Aşama;  Üretim ve işletme alanında arz – talep doğrultusunda işletme kurma fikriniz doğuyor.

2. Aşama;  Farklı yatırım alanlarını araştırıp, en uygun yatırım türünü veya işletme tipini seçiyorsunuz. Bu aşamada, ne türde bir üretim biriminin kurulacağına veya  yatırımın  hangi  ürünün   (ürünlerin)   üretimi  için yapılacağına karar verilir.

3. Aşama;  fabrika kurma projesi veya fizibilite etüdünü hazırlıyorsunuz.

4. Aşama;  Yatırım projesini değerlendirip, yatırım kararını alıp/almayacağınız aşamadır.

5. Aşama; Kesin proje hazırlıklarına geçiyorsunuz. Kuracağınız işletmenin hukuki biçimi, yapıların teknik hesapları, alacağınız makinelerin kapasitelerini ve maliyetleri hesaplıyorsunuz.

6. Aşama; Projeyi uygulamaya koyuyorsunuz. Siparişleri ve fiziksel yatırımı tamamlıyorsunuz.

7.  Aşama; Deneme üretimine kadar olan bütün çalışmalarınızı içerir.

Fabrika Kurulum Fizibilitesi

Fabrika kurulum fizibilite (yapılabilirlik) çalışmasını ekonomik, teknik ve finansal açıdan yapabilirsiniz.

1. Ekonomik Etüt; Pazar araştırmalarını, tüketici analizini, işletme kapasitesinin saptanması, kuruluş yeri ve seçimi konularını ele alır.

2. Teknik Etüt;
Projenin teknik tanımı, kurulacak alanın zemin etüdü, laboratuar testleri, üretim yöntemi, tesislerin yerleşim planı, montaj işleri konularını kapsar.

​​​​​​​3. Finansal Etüt; Kurulması düşünülen işletmenin tüm finansal tutarının hesaplanması, faaliyete geçene kadar yapılacak tüm harcamaları kapsar.

Fabrika Kurulumu Yapan Firmalar

Yeni bir yatırıma başlayıp fabrika kurmaya karar verdiğinizde, sizin sadece fabrika alanını bulmanız yeterlidir. İnşaat sektöründe fabrika kurulumları yapan firmalar bulunuyor. Bunlardan biriyle anlaştığınızda, fabrikanızı tam teşekkül size teslim ediyorlar.
Lia Mimarlık fabrika kurulum yapan firmalardan biridir. Uluslar arası tecrübeye sahip firmayla irtibata geçtiğinizde fabrika kurulum danışmanlık hizmeti alabiliyorsunuz. Sizi en doğru şekilde aydınlatan ve yönlendiren ekip sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Lia Mimarlık ile anlaştığınızda; fabrika kurulum projesi saha montajı, tesis-makine seçiminde destek, güvenilir firmalardan ürün tedariki, makine sistemlerinin kurulumu ve personelin eğitimi, genel maliyet hesabı, teknik destek ve satış sonrası hizmetleri alıyorsunuz.

Fabrika Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
– Öncelikle hangi alanda üretim yapacağınızı ve faaliyet alanınızı tespit etmeniz gerekiyor.
– Sizi zaman ve maliyetten kurtaracak profesyonel ekiplerle çalışmaya dikkat etmelisiniz. Projelendirme, teknik destek ve satış sonrası hizmete devam eden firmayla anlaşmalısınız.
– Personel ihtiyacı, maaşlar ve giderleri kapsayan mali tabloyu oluşturmalısınız.
– Mutlaka pazarlama alanını ve hangi sektöre hitap edeceğinizi saptamalısınız.
– Ürünlerinizin hedef kitlesini belirleyip, ulaşacağınız sınırları düşünmelisiniz.
– Hitap edeceğiniz sektör ve kitleye daha rahat ulaşabilmek ve reklam açısından bir web sitesi açtırmalısınız.

Fabrika Proje Çizimi

Üretim alanınızı ve fabrika kurulum yerinizi tespit ettikten sonra fabrika projeleri çizen firmalardan biriyle anlaşabilirsiniz. Fabrikanın inşaatına başlamadan önce proje üzerinde görerek gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Fabrika proje çizimleri 2 şekilde yapılıyor;

1.Statik çizimler; Ruhsat projesi olarak da adlandırılır. Yapı izni almadan önce, bağlı bulunduğunuz Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne ve belediyeye başvuruyorsunuz. Aplikasyon tutanağı, röperli kroki/ebatlı krokiyi alıyorsunuz. Daha sonra yapı (inşaat) ruhsatı için başvuruyorsunuz.

2.Detaylı imalat çizimler; çelik-karkas binalarda, çelik yapı hesaplarıyla 1/10, 1/20 ve 1/100 ölçekli plânlar, betonarme-karkas binalarda betonarme hesabıyla 1/10, 1/20 ve 1/100 ölçekli plânlar, asma çatılı binalardaysa çatı hesabıyla gerekli ölçekteki plândan oluşan teknik belgelerdir.

Fabrika Mimari Proje Örnekleri

Yaptıracağınız fabrikanın planları, dış görünüşü, kitlelerin birbirleriyle oranı, iç tertipleri ve tüm ayrıntıları hakkında bilgi veren projelere fabrika mimari projesi denilmektedir.
Mimari projeler autocad gibi bilgisayar programlarında hazırlanıyor. Mimar, inşaat sahasını gezip, çevre ve arazi koşullarını inceler. İmar durumu, aplikasyon krokisi, kot-kesit belgesi, zemin etüt raporu gibi belgeleri temin eder.

İkinci adımda, elde edilen bilgiler doğrultusunda, imar, yangın, otopark, deprem, binalarda ısı, sığınak, enerji verimliliği, fabrika aydınlatma projesi konuları ele alıyor. Malzeme seçenekleri ve hedef bütçe oluşturulur.

Program üzerinde, bölümler, çatı, beton/çelik malzemelerin yerleştirilmesi ve ebatları, depo, çıkışlar, havalandırma gibi detaylı çizimleri yapar. Küpeşte bağlantı detayı, ıslak hacimler gibi son detaylara kadar çizimler yapıldıktan sonra ilgili mercilere onay için gönderilir.

Örneki mimari projeleri görmek için Lia Mimarlık sitesini ziyaret edip inceleyebilirsiniz. Uluslar arası tecrübeye sahip firmadan danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

Fabrika Kurulum Maliyeti

2019 yılı inşaat metrekare fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayınlandı. Buna göre ticarethane ve işyerleri için;
Çelik-karkas binalar için ortalama fiyat; Lüks inşaat 2768.64,  1. Sınıf 1893.39, 2. sınıf 1283.97,  3. sınıf 866.77, basit 372,86 liradır.
Betonarme – karkas binalar için ortalama fiyat; Lüks inşaat 1870.99,  1. Sınıf 1308.6,  2. sınıf 825.33,  3. sınıf 600.51, basit 214,18 liradır.
Fabrika kurmak ve yeni bir iş alanı oluşturmak isteyenlere Kosgeb ve Bayındırlık Bakanlığı anahtar teslim kredi veriyorlar. Bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi

Üretim çalışmalarınızı yapacağınız fabrikanın kuruluş yerinin seçimi çok önemlidir. Kuruluş yerini etkileyen faktörler vardır. Bunlar;

Pazar Faktörü; üretim yerinizin hedef pazarlara yakın olması gerekir. Ulaştırma sisteminin yetersiz ve taşıma ücretlerinin yüksek olma durumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Hammadde ve Yardımcı Madde Faktörü;  hammadde ve yan ürünlerin tedariki kolay olmalı, sürekli temin edilebilmeli, fiyatı uygun olmalı ve iyi bir ulaştırma sisteminin yakınında bulunmalıdır.

Taşıma Faktörü;  
Ulaştırma giderleri hesaplanarak yer seçimi yapılmalıdır. Ulaştırma şartları ve kullanılacak araçlar maliyet olarak hesaplanmalıdır.

İşgücü (insan gücü) Faktörü; İşgücünün nitelik ve nicelik yönünden yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Konum veya Arazi Özellikleri; İklim,  kaynaklara ve stratejik noktalara yakınlık gibi ölçütleri göz önünde bulundurmalısınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Adresimiz