Akustik Proje İç Mimarlık

ataköy escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort sohbet hattı sohbet hattı porno izle sex hikaye altyazılı porno

1 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan bina gürültü yönetmeliği 1 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan bina gürültü yönetmeliği akustik proje iç mimarlık alanını kapsamıyor. Konferans, sinema, tiyatro ve konser salonu gibi özel kullanım alanlarında mimari akustik proje tasarımı ve konuları hakkında uygulanmıyor.

Çok katlı veya birbirine bitişik binalarda, bir bölümdeki gürültülerin diğer bölümleri rahatsız etmemesi, mekan içinde yüksek sesin ortamdaki kişileri rahatsız etmeden akustiğinin sağlanması için belirli standartlar getirilmiştir. 31 Mayıs 2019 tarihine kadar akustik raporu, bu tarihten sonra akustik proje raporu istenecektir.

Akustik Proje Nedir?

Binaların ve mekânların gürültüye olan hassasiyetlerini, sesi alma analizlerini, yalıtım sınır değerlerini gösteren rapordur. Ayrıca raporda elde edilen analizlere göre uygulanacak yapı elemanlarını ve bileşenleri de ayrıntılı şekilde gösteriliyor.

Mimari akustik raporlar, inşa edilecek her türlü resmi ve özel yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binaları kapsıyor. Bu binalarda insanların maruz kaldığı gürültülerin kontrol altına alınması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanıyorlar.

Akustik Proje Zorunluluğu

Gürültü yönetmeliğinin yayınlanmasıyla, yeni inşaat projelerinde akustik proje zorunluluğu getirildi. Her önüne gelenin bina dikmemesi ve insanların gürültüden rahatsız olmaması için getirilen akustik proje nedir sorusu kafaları karıştırabilir.

Akustik proje; binalarda ses yalıtımına dair bütün detay ve yapısal çözümleri içeriyor. Detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve ölçüm sonuçlarını ve değerlendirme raporlarını da kapsıyor.

Belediye sınırları içinde olsun veya olmasın inşa edilecek bütün resmi ve özel bina, tesis ve işletmelerde akustik proje hazırlanması zorunludur. Apartman, hastane, avm, düğün salonu, sinema, tiyatro gibi gürültünün yoğun olduğu mekânlarda mimari akustik proje hazırlamak zorundasınız.
Sadece, sinema, tiyatro, konser ve konferans gibi özel alanların iç mimari akustiğinde akustik proje yönetmeliği uygulanmıyor.

Akustik Proje Hazırlama

Akustik proje eğitimini ve sertifikasını almış bütün mimarlar akustik proje hazırlama işinde yetkilidirler. İnşaat sektöründe akustik proje mimarlık firmaları bulunuyor. Bunlardan biriyle irtibata geçerek, inşa ettireceğiniz binan projesini gösterip, uygun ses yalıtımı ve akustik değerleri sağlayacak malzeme ve uygulamaları projelendirebilirsiniz.
Akustik projeyi hazırlamadan önce;
– Proje sahasında akustik projeye veri oluşturan çevresel gürültü ölçüm ve cephe raporu,
– Akustik projesi teslim edilen yapı için düzenlenen akustik tasarım raporu,
– Gürültü kaynakları ve düzeylerini dikkate alıp, yapı kabuğu uygulama detaylarını,
– Bina içinde daireler arası ses geçişinin engellenmesi için; duvar, döşeme, tavan, kapı ve doğrama tip detaylarını,
– Tüm mekanik ekipman için gürültü ve titreşim yalıtım detaylarını,  göz önünde bulundurmalısınız.
-Binalarda kullanılacak tüm mekanik, elektrik donanım ve donatılarının ses emisyon değerleri ölçümünü yapmalısınız. Bunun için A ağırlıklı ses gücü düzeyini kullanıyorsunuz.

Öncelikle, yapı kabuğunun çevresel gürültülerden etkilenme düzeyi akustik ölçümlerle belirlenir. Yapının dış cepheyle bağı olan binaların işlevine göre,  cephe elemanlarının ses geçiş kaybı değerleri saptanır. Hazırlanan rapor, binayı yapmakla yükümlü firmaya verilir. Firma rapordaki değerleri sağlamakla yükümlüdür.

Mekânınızın akustiğinde kullanılacak ilk malzeme ses yansıtıcı yalıtım süngerleridir. Tavanlarda ve yan duvarlara döşenerek, ses yansımalarını kontrollü şekilde sağlarlar.  Bu malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi ve nasıl döşeneceğini hesaplamak da akustik proje mimarlık ofisinin görevidir.

Ses yalıtımı için yalıtım süngerlerden başka, gözenekli, akustik, titreşen levhalar ve rezonatörler kullanılmaktadır.

Gözenekli levhalar; çeşitli liflerin bağlayıcı bir maddeyle birleştirilmesinden elde ediliyorlar.

Akustik levhalar; akustik direnci yüksek sıkıştırılmış, lifli malzemelerin yüzeylerinde delik veya olukların açılmasıyla elde ediliyorlar.

Titreşen levhalar; Duvara yerleştirilerek, gelen ses dalgalarının büyük çoğunluğunu hapseder. Böylece çınlama olmaz. Deliksiz levhadır. Levha ile duvar arasına gözenekli tabaka yerleştirilerek, en uygun ses frekansı yakalanır.

Akustik Proje Raporu

Konferan Salonu Projesi; Binada açıklanan akustik detaylar, hazırlanan mimari iç görünüm projesini görüntüsel ve akustik açıdan karşılayacak şekilde planlanıyor. Akustik similasyon ile salonun akustik hesaplamaları yapılıyor.

Duvarlarda ve tavanda  paneller ahşap kaplı akustik yarıklı mdf paneller kullanılıyor. Akustik paneller akustik simulasyon programı verilerine göre TOPAKUSTIK 28/4, 13/3 veya 14/2 mm görünümlü(ahşap kısım/ yarık kısım ölçüleri) ölçüm sertifikalı panellerden seçilmiştir. Panellerin ses yutum katsayıları ISO 354 standartlarına göre ölçülmüştür.

Balkon ön tarafında parapet önü akustik kaplama vardır.  30 mm-40 mm boyutlarında bir tarafı yarım dairesel mdf kuşakların arasında 10 cm genişlikli akustik özellikli özel tipte tasarlanmış akustik saçıcı paneller yerleştirilmiştir. Parapet altında kalan kısımlar akustik vinyl duvar kaplama ile kaplanmıştır.

Kolonlarda mimari detaya uygun olacak tarzda ahşap akustik / akustik vinyl duvar kaplama kullanılmıştır.

Akustik Proje İnşaat

Yapı kabuğunun gürültü kontrolünü sağlayan akustik proje iç mimarlık uzmanı, yapı içinde bulunan hacimler akustik açıdan sıralar. Önem derecesine göre sıralanan bu hacimlerin gürültü ve titreşim kontrolü ile hacim akustiği hesaplamalarını yapar.
Bütün hesaplamaları akustik projeye işler.

Yapı sektörü mimari yapı ve mimari akustik olarak kendi içinde dallara ayrılıyor. Bilimsel araştırmalar; mekân için istenen ses değerlerinin, yapının fonksiyonu ile orantılı olduğunu ortaya çıkarıyor. Konferans ve konser salonlarının uygun akustik şartlara sahip olmasını istiyorsanız, mekanın uygun çınlama özelliklerine sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte sesin mekân içinde yankılanmaması ve ortamda eşit dağılması uygun akustik için gereklidir.

Mimari akustik; yapı akustiği ve hacim akustiği olmak üzere iki bölümde ele alınıyor.  Yapı akustiği, temelde gürültü ve titreşim kontrolü konularını inceliyor.

Gürültü Ve Titreşim Kontrolü; İnsanı rahatsız eden, sağlığını olumsuz etkileyen, yaşamsal konforunu tehdit eden veya bozan her tür gürültü ve titreşimin tespit edilmesini ele alır. Sadece tespit etmekle kalmaz, önlemler alarak gürültünün azaltılmasını sağlar.

Hacim akustiği; kongre, konferans, konser, tiyatro, opera, sinema salonları gibi mekanlarda, ses kaynağından çıkan seslerin dinleyicilere en kaliteli ve rahatsız etmeyecek şekilde iletilmesini sağlayan akustik dalıdır.

Sinema, tiyatro, konser salonları, kayıt stüdyoları, ofisler, kongre ve toplantı salonları, derslikler, müzeler, camiler mimari akustik tasarımının uygulandığı yapılardır. Bu binaların projelendirme ve inşa aşamalarında akustik projelendirme yaptırmak zorundasınız.

Sesin kaliteli biçimde ortamda yayılması, dinleyicilerin rahatsız olmaması için akustik proje inşaat aşamasında adım adım izlenip, kontrolü yapılmalıdır.

Akustik Proje Dwg

Akustik projeyi hazırlayabileceğiniz, akustik proje dwg bilgisayar programı bulunuyor. Dwg; autocad isimli iki boyutlu ve üç boyutlu çizim programı dosyasıdır. Hazırladığınız ölçek, hesap ve proje bilgilerini programa girdiğinizde, size projeyi hazır halde teslim ediyor. Bu programdan başka akustik project at hazır proje programı bulunuyor. Programda bulunan hazır akustik proje örneği üzerinde gerekli düzenleme ve ayarlamaları yaparak, projenizi hazırlayabilirsiniz. Bu hazır programlar sayesinde zamandan tasarruf yapmış olursunuz.

Mimar olsanız bile akustik proje sertifikası değilseniz akustik proje hazırlayamıyorsunuz. Bunun için belirli dönemlerde açılan akustik proje eğitimi kurslarına katılmak zorundasınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış üniversitelerin mimarlık bölümlerinden veya özel kuruluşların verdiği eğitimlere katılabilirsiniz.

Eğitimler 30 saat ile 72 saat arasında farklılık gösteriyor. Binalar A-B – C ve D olarak farklı kategorilere ayrıldığı için hangi akustik proje kursu  için başvuracaksanız belirtmeniz gerekiyor.

Mekânlarınızda mimari akustiği sağlayacak projeyi akustik proje iç mimarlık firmaları hazırlıyor. Sertifikalı ve alanında uzman bir mimarlık ofisi, mekânınızın akustiğini oluşturacak yapı ekipmanlarını ve hacmini ayarlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı Adresimiz